ИНТЕГРИРАН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Използване на финонсовото счетоводство като уред за оформяне на бизнес стратегия.

ИНТЕГРИРАН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Една от най-важните стъпки за един бизнес е да се вземат правилните, ефективни решения. Това означава, че компанията трябва да изгради стратегията си на тези основи със спецефични, ясни и изпълними цели. Организирането и събирането на финансова информация са ключови стълбове в увеличаването на доходността на бизнеса.

ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ ВЪВ ФУНКЦИИТЕ НИ

Интегрирани системи

Enerdata Enterprise Solutions проектира и внедрява интегрирани подсистеми в Soft1, за да предостави незабавна информация и да подобри ефективността на бизнес процесите.

Бизнес решения

Основно условие и решаващ фактор е потокът от полезна информация към ръководителите, които ще вземат решенията и ще планират следващите стъпки.

Информационни системи

Правилните информационни системи, които предават информацията в един бизнес предотвратяват рискове и осигуряват надеждни решения, които могат да подобрят ефективността на бизнеса.

Организация и събиране на информация

Организацията и събиране на финансови данни са ключови в увеличаването на рентабилността на бизнеса.

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО В ERP

Изследване на критичните точки във финансовото счетоводство в съвременната ERP

bg_BGБългарски